Om forarbeid og tilrettelegging av møter

En artikkel om hvordan drive PR og legge til rette et godt møtelokale finner du her.