Barn og ungdom, en viktig ressurs i arbeidet

- En artikkel om barns initiativ og allsidige insats finner du her.

 

- Miniartikkelen "Samemisjonen treng unge som har gåver og evner" finner du her.