Ansatte

Våre ansatte arbeider ved hjemmekontor rundt omkring i kretsene. Adresser finnes under 'Hovedkontoret' og 'Kretser'. Be gjerne for våre arbeidere!

 

 

Sentralt ansatte

 

Jon Teigen

Fungerende daglig leder

900 69 439

jon.teigen.privat@gmail.com 

 

 

Eva-Regine Okkels

Administrasjonssekretær

47 47 61 61 / 40 82 01 60

hovedkontoret@samemisjonen.no 

 

 

 

 

Sigmund Fjære

Redaksjonssekretær Samenes Venn / forkynner

Oslo og Romerike krets

Tlf: 980 25 181

epost: sigmund.fjare@samemisjonen.no 

Tormod Gusland

Redaktør Radio DSF

905 59 882

tormod.gusland@samemisjonen.no

 

Kristin Hansen

Programmedarbeider Radio DSF

 

Lokalt ansatte / kretsarbeidere

 

Øyvind Fonn

Administrasjonssekretær

Trøndelag krets

977 55 805

s-fonn@online.no 

 

 

Tor Magne Haraldseid

Kretssekretær

Stavanger krets

479 79 666

stavanger.krets@samemisjonen.no 

 

 

Klemet J O Hætta

Tolk i Finnmarksarbeidet

992 74 847

klemetjo@gmail.com 

 

 

Anders Sokki

Fritidstolk i Finnmarksarbeidet

Tlf: 915 71 979

 

 

 

Nils Borge Teigen

Prest/Forkynner

Leder i Finnmarksutvalget

900 63 286

nils.borge.teigen@samemisjonen.no