Ansatte

Våre ansatte arbeider ved hjemmekontor rundt omkring i kretsene. Adresser finnes under 'Hovedkontoret' og 'Kretser'. Be gjerne for våre arbeidere!

 

 

Hovedadministrasjonen

Bjarne Gustad

Generalsekretær

Mob: 412 63 918

generalsekretaer@samemisjonen.no 

 

 

Eva-Regine Okkels

Administrasjonssekretær

Mob: 47 47 61 61 / 40 82 01 60

hovedkontoret@samemisjonen.no 

 

Media

 

Sigmund Fjære

Redaksjonssekretær Samenes Venn

Forkynner Oslo og Romerike krets

Mob: 980 25 181

epost: sigmund.fjare@samemisjonen.no

 

 

Tormod Gusland

Redaktør Radio DSF

Mob: 905 59 882

tormod.gusland@samemisjonen.no

 

Kristin Hansen

Programmedarbeider Radio DSF

 

Arbeidere på landsplan

 

Tor Magne Haraldseid

Landsforkynner

Mob: 990 90 362

tormagnehar@gmail.com

 

Ansatte i regionene/kretsene

 

 

Torbjørn Bjorvatn

Regionleder Sørvest (Sørlandet og Rogaland kretser)

Geografisk ansvarsområde: Fylkene Agder og Rogaland

Mobil: 48221032

torbjorn.bjorvatn@samemisjonen.no 

 

Øyvind Fonn

Regionleder Trøndelag og Østlandet (Trøndelag og Østlandet kretser)

Geografisk ansvarsområde: Områdene Helgeland, Trøndelag og Østlandet.

Mob: 977 55 805

oyvind.fonn@samemisjonen.no

 

 

Inger Anna Johansdatter Gaup Gustad

Misjonssekretær og tolk i Finnmarksarbeidet

Mob: 45 66 20 57

misjonssekretaer@samemisjonen.no

 

Vidar Nes Mygland

Regionleder Vestlandet (Møre & Romsdal og Hordaland kretser)

Ansvarsområde: Fylkene Møre og Romsdal og Vestland

Mob: 958 65 399

vidar.mygland@samemisjonen.no

 

 

Klemet J O Hætta

Fritidstolk i Finnmarksarbeidet

Mob: 992 74 847

klemetjo@gmail.com 

 

 

Anders Sokki

Fritidstolk i Finnmarksarbeidet

Mob: 915 71 979

 

 

 

Nils Borge Teigen

Prest/forkynner i Finnmarksarbeidet

Leder i Finnmarksutvalget

Mob: 900 63 286

nils.borge.teigen@samemisjonen.no

Torbjørn Jess

Regionssekretær Region Sørvest

Mob.: 932 46 950

stavanger.krets@samemisjonen.no