Kveldsmøte Bore bedehus

Arrangement

Dato

Torsdag 16. september 2021
Tid
kl. 19:00 - 20:30

Lagre i kalender

Hjertelig velkommen til møte på Bore bedehus torsdag kl 19.
Tor Magne Haraldseid taler over teksten i 1 Kong 18:20-30, med overskriften:
Elias med Gud.
Fortsetter med dette emnet på søndag (se egen annonse).