Formiddagsmøte i Sirma kapell

Arrangement

Dato

Lørdag 20. april 2024
Tid
kl. 12:00

Sted

Sirbmá, Deanu gielda

Lagre i kalender

Israelsmøte. Talere: Jon Teigen og Kjell Furnes