Fellesskapskveld på Nordlys misjonssenter, Sandnes

Arrangement

Dato

Torsdag 5. oktober
Tid
kl. 18:00 - 20:00

Sted

Nordlys misjonssenter, Sandnes kommune

Lagre i kalender

Våre populære fellesskapskveldar held fram! Samemisjonsvenner i alle aldrar kjem saman på Nordlys misjonssenter ved Lutsi-vassdraget rett nord for Sandnes. Andakt. Mat. Opplegg for borna. Vel møtt!