Misjonsmøte i Kvænangen

Arrangement

Dato

Lørdag 30. september 2023
Tid
kl. 17:00

Sted

Hybelhuset, Kvænangen

Lagre i kalender

Tale ved Tor Magne Haraldseid. Sang og musikk ved Tor Magne og Laila Haraldseid. Hjertelig velkommen! Bures Boahtin!