Blikrabygd bedehus, Skjold. Møte kl.19.00

Arrangement

Dato

Onsdag 18. mai 2022
Tid
kl. 19:00 - 20:30

Sted

Blikrabygd bedehus

Lagre i kalender

Tale ved Dagfinn Nese
Merk starttiden: 19.00