Bibeltime Stangeland Misjonshus

Arrangement

Dato

Søndag 17. oktober 2021
Tid
kl. 19:00 - 21:30

Lagre i kalender

Hjertelig velkommen til søndagsmøte,
der Tor Magne Haraldseid
avslutter betraktningene over 1 Kong 21.
Dette er en fortsettelse av timene på Skjoldastraumen bedehus.