EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 2. OKTOBER

Arrangement

Dato

Lørdag 2. oktober
Tid
kl. 09:00 - 18:00

Sted

Best Western Leto Arena Hotel

Lagre i kalender

Norges Samemisjon avholder sitt ekstraordinære landsmøte lørdag 2. oktober på Best Western Leto Arena Hotel ved Gardermoen. Medlemmer/delegater, utsendinger og andre interesserte må melde seg på innen 1. sept.

Påmelding skjer ved å ringe 47476161 eller på mail til hovedkontoret@samemisjonen.no

PROGRAM:

09.00:  Registrering av delegater

10.00: Åpning. Andakt. Godkjenning av dagsorden. Presentasjon av veivalgene for fremtiden: Fortsatt egen organisasjon eller fusjon. Avstemning.

18.00: Avslutning og hjemreise

 

 

  • Opprettet avØyvind Fonn
  • Oppdatert