Norsk-samisk gudstjeneste, Aisaraivvi, Sennalandet kapell

Arrangement

Dato

Søndag 25. juli 2021
Tid
kl. 12:00

Lagre i kalender

Gudstjenesten er ved forkynner i Norges Samemisjon, Nils Borge Teigen.

Velkommen!