Søndagsmøte Sandve bedehus

Arrangement

Dato

Søndag 16. august 2020
Tid
kl. 19:30 - 21:00

Lagre i kalender

Tor Magne taler og viser bilder fra Samemisjonens arbeid i Nord-Norge.