Norsk-samisk gudstjeneste i Børselvfjellet kapell kapell 9. august kl 17.00

Arrangement

Dato

Søndag 9. august 2020
Tid
kl. 17:00 - 19:00

Sted

Børsfjellet kapell

Lagre i kalender

Norsk-samiske gudstjenester ved Nils Borge Teigen (Den lutherske kirke i Norge):

l

Søndag 9.august           Kl. 17.00. Børselvfjellet kapell