90 minutter med Norges Samemisjon på Fjordly

Arrangement

Dato

Torsdag 7. november 2019
Tid
kl. 18:00

Lagre i kalender

Tale ved Ove Aksnes. Song ved Ove og Kari Laila. Misjonsinformasjon og kollekt. Hjarteleg velkommen!