Norsk-samisk gudstjeneste i Børselvfjellet kapell

Arrangement

Dato

Søndag 18. august 2019
Tid
kl. 11:00

Lagre i kalender

Gudstjenesten er ved prest i Den Lutherske Kirke, Nils Borge Teigen. Hjertelig velkommen - Bures boahtin!