Norsk-samisk gudstjeneste i Sennalandet kapell

Arrangement

Dato

Søndag 21. juli 2019
Tid
kl. 12:00

Lagre i kalender

Merk: Tidspunktet er endret fra kl 11 til 12! Gudstjenesten er ved prest i Den Lutherske Kirke, Nils Borge Teigen. Hjertelig velkommen - Bures boahtin!