Norsk-samisk gudstjeneste i Smørfjordskaidi kapell

Arrangement

Dato

Søndag 14. juli 2019
Tid
kl. 11:00

Lagre i kalender

Gudstjenesten er ved prest i Den Lutherske Kirke, Nils Borge Teigen. Hjertelig velkommen - Bures boahtin!