Velkommen til kretsårsmøte på Frænabu Misjonssenter

Arrangement

Dato

Lørdag 15. juni 2019

Lagre i kalender

Talere: Erling Nerheim og Ruth Staurset. Song og musikk ved Kjersti Aksnes. Sjå eige program.