CCC - Fjordly Ungdomssenter

Arrangement

Dato

Fredag 3. mai

Lagre i kalender

Tale Ove Aksnes. Song og country-gospel ved Sindre Løvik, Sigrid Tønnesen, Kjersti Aksnes og JC-band. Servering. Kollekt.emisjonens arbeid. Hjerteleg velkommen! Felles arrangement Normisjon og Norges Samemisjon.