Påskesamling og -møter på Innvik Fjordhotell

Arrangement

fra

Onsdag 17. april 2019 - kl. 18:00
til
Søndag 21. april 2019 - kl. 18:00

Lagre i kalender

Talarar: Kurt og Reidun Hjemdal og Ove Aksnes. Song ved Ove og Kari Laila Aksnes m.fl.

Ein kan delta på heile eller delar av opplegget.
Forutan bibeltimar og møter kan ein oppleve Kunstutstilling v/Kari Bergh som tek utgangspunkt i 2. Mos kap 28.
Døgnpris: Kr 800 i dobbeltrom. Tillegg for enkeltrom kr 175. Påmeldingsavgift kr 300 pr. person. Påmelding til Innvik Fjordhotell 57 87 49 90. / post innvikfjordhotell.no.
Arrangør: Normisjon