Velkommen til kretsens vårmøte på Skåla og Molde

Arrangement

Dato

Søndag 31. mars 2019
Tid
kl. 12:00 - 17:00

Lagre i kalender

Nesjestranda bedehus, Klippen. Formiddagsmøte kl 12: I samarbeid med Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK Møre. Tale ved Gunnar Holth. Song ved Edgar Paulsen. Middag og kaffe kl 14 (kr 120). Misjonsmøte kl 15.30: Tale ved Martha Paulsen. Song v- Edgar Paulsen m.fl. Misjonsinformasjon ved Øyvind Fonn. Hjarteleg velkommen!