Samemisjonsbasar på Verma i Romsdalen

Arrangement

Dato

Lørdag 16. juni 2018
Tid
kl. 17:00

Sted

Verma

Lagre i kalender

Velkommentil misjonsbasar! Tale ved Ove Aksnes. Song ved Ove og Kari Laila.