Nordlysdagen på Nordlys Misjonssenter, Sandnes

Arrangement

Dato

Lørdag 17. mars 2018
Tid
kl. 12:00

Lagre i kalender

Hjertelig velkommen til basar og møter på den årlige Nordlys-dagen. Tale, vitnesbyrd og sang ved Arne Gundersen, Leif Solheim og Sverre Leif Lien. Også sang ved Gina B. Skjørestad m. barnebarn. Stort åresalg, hovedtrekning og god bevertning.