90 minutter m. Norges Samemisjon på Frænabu Misjonssenter, Fræna

Arrangement

Dato

Torsdag 15. mars 2018
Tid
kl. 19:00

Lagre i kalender

Tale ved Ove Aksnes. Song ved Ove og Kari Laila. Hjarteleg velkomne!