Møte i Kristiansund på bedehuset Langveien 19

Arrangement

Dato

Onsdag 14. mars 2018
Tid
kl. 19:30

Lagre i kalender

Tale ved Ove Aksnes. Song ved Kari Laila og Ove m.fl. Vel møtt!