Norges Samemisjon

Vi ønsker å formidle det kristne budskapet og å utføre barmhjertighetsarbeid for – og sammen med – samene.

Foto: Aina Bye

Samenes venn

Vårt misjonsorgan utgis fire ganger i året. Det kan du abonnere på eller lese på nett her.

Les bladet vårt

Radio DSF

Vår kristne lokalradio har sendinger på samisk og norsk i Indre Finnmark, med studio i Karasjok.

Lytt på nett her

 


 

Aktuelt

 • Det nye styret i NSM m/vara og daglig leder. Ansattes representant i styret er enda ikke valgt.

  Referat fra NSM landsmøte i Alta 2. - 4. oktober 2020

  Forhandlingene startet fredag hvor det ble talt opp totalt 93 delegater. Landsmøtet ble konstituert med Jon Olav Østhus som dirigent og Paul Tore Garvo som visedirigent. Protokollkomité for neste treårsperiode er Morten Alsvik, Geir Holmstad og Karstein Mortensen.
  Både innkalling og saksliste ble godkjent.12.10.2020

  Kjære Samemisjonens venner både i nord og sør

  Du påvirker også landsmøtet ved måten du tenker og snakker på. Tanker og ord skaper virkelighet. Ordene våre kommer fra tankene og de påvirker både hvordan vi selv og andre oppfatter ting og hvordan vi og andre handler. Gud «talte og det skjedde. Han bød og det stod der.» Salme 33,9. Han har lagt noe av den samme skaperkraften i våre ord. Derfor sier Jesus: For etter dine ord skal du dømmes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig. Mat. 12,37.
  Må Gud hjelpe oss alle til å snakke fint om hverandre og ta alt i beste mening. Det hjelper lite å kalle seg luthersk kristen om vi ikke lever etter de helt elementære læresetninger, f.eks. denne:
  «Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke svikter om vår neste og lyver om ham, baktaler eller setter ut falske rykter om ham, men unnskylder ham , snakker pent om ham og tar alt i beste mening.» Denne forklaringen som Luther gir oss av det åttende bud, er en bekjennelses-sak. Gud vil fylle meg og deg med sin Hellige Ånd så vi unnskylder, snakker pent om, og tar alt i beste mening.18.09.2020

  Landsmøtebrosjyre med program, overnattingsmuligheter og påmeldingsskjema

  Nå kan vi endelig ønske velkommen til landsmøtet i Norges Samemisjon 2-4.oktober på Saga skole og grendehus i Alta. Det var jo meningen at vi skulle ha det i juli, men p.g.a. koronaen måtte det utsettes. Vi håper at så mange som mulig tar turen til Alta og får noen fine høstdager i Finnmark med viktige avgjørelser og valg og godt fellesskap om Guds ord.
  Hovedkomitéen ved leder Nils Borge Teigen22.07.2020

  Landsmøte i Samemisjonen i Alta 2. - 4. oktober 2020

  Landsmøtet starter fredag 2. oktober kl. 09.00 og avsluttes med gudstjenester i Maze og Alta 4. oktober. Møtested Saga grendehus i Alta.
  Ankomst i løpet av dagen/ettermiddag til Alta torsdag 1. oktober. Avreise i løpet av søndag 4. oktober eller tidligere for de som ikke kan delta på hele møtet.22.07.2020

  Klart flertall i Rådsmøtet for sammenslåing med Sarepta

  Samemisjonen avholdt den 17. juni et digitalt rådsmøte hvor de med et klart flertall ber landsmøtet å vedta sammenslåing med Sarepta. Det kom også egne forslag fra Møre og Romsdal krets, Trøndelag krets og Finnmarksutvalget. Disse fikk liten og ingen støtte av delegatene på rådsmøtet. Dermed var det klar tale fra rådsmøtet hva de så som den beste fremtidige løsning.05.07.2020
 • Omstillingsutvalgets rapport - Veien videre for Norges Samemisjon

  OU anbefaler sammenslåing mellom Sarepta og Samemisjonen.
  - Dette er to like store (små) organisasjoner - i oppslutning og driftsbudsjett
  - De er ulike i alder, men de har samme grunnsyn. Vi skal fortsatt forkynne lov og evangelium, det gode budskap om Herren Jesus Kristus vår Frelser
  - Medlemmene i Samemisjonen er eldre, Sarepta rekrutterer flere yngre fra både nord og sør, noe som kan vitalisere og gi ny giv hos bedehusvenner, forsamlinger og venneflokker rundt omkring i landet
  - Felles mål og samlede ressurser kan utvide og styrke misjonsarbeidet i Sápmi og i Norge ellers.05.07.2020

  SMITTEVERNVEILEDER for møter og sammenkomster i regi av Norges Samemisjon

  Aktuelle smitteverntiltak
  - God hygiene i befolkningen
  - Formålet med disse tiltakene er å redusere smitte ved hoste og via hender og gjenstander. Dette gjelder for hele befolkningen, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene er viktige gjennom hele utbruddet av covid-19, men spesielt når smitte er spredt i hele samfunnet (fase 3, 4 og 5)
  - Minst 1 meter avstand
  - Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
  - Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
  - Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
  - Unngå hosting på andre.
  - Ikke håndhils.
  - Unngå kyssing og klemming.
  Ove Aksnes taler på kretsårsmøtet

  Stor giverglede og misjonsengasjement på kretsårsmøtet i Rennebu

  Under de rådende pandemiforhold, har det vært arbeidet en god del med å få gjennomført den årlige storsamlingen i Trøndelag krets. Møtet var først berammet til april, men måtte utsettes. Med Mjuklia Gjestegård på Berkåk som arrangørsted var det både arealer og kompetanse nok til å kunne samles på en betryggende måte lørdag 20. til søndag 21. juni.05.07.2020

  Ny daglig leder ansatt i Samemisjonen!

  Leif Halsos ble nylig ansatt som daglig leder i 100 % stilling og han vil tiltre 1. september i år. Han og familien er nå bosatt på Reipå i Meløy kommune i Nordland. Han var ansatt som barne- og ungdomsarbeider i Máze fra høsten 1983 fram til 1994.

  Samemisjonens omstillingsarbeid

  Norges Samemisjon ble stiftet for å bringe Guds ord til det samiske folk på samenes eget språk. Dette tror vi best kan videreføres gjennom et samarbeid med Sarepta. Endelig vedtak om veivalg skal gjøres på Landsmøtet sommeren 2020.11.02.2020

  Landsmøte i Norges Samemisjon i Alta 2. - 5. juli 2020 avlyst

  NORGES SAMEMISJON`S LANDSMØTE ER UTSATT
  På grunn av den usikre og uavklarte situasjonen i forbindelse med koronaviruset, har Landsstyret utsatt sommerens Landsmøte på ubestemt tid.
  Ny innkalling til Landsmøte blir utsendt når situasjonen tillater det.

  Kretsene bes likevel om å komme med sine forslag til kandidater til nytt Landsstyre, ny formannskandidat, treårsmelding samt evt. andre saker til behandling for å ha dette klart til det utsatte Landsmøtet.

  Mvh. Landsstyret for Norges Samemisjon


  31.01.2020

Neste arrangementer