Norges Samemisjon

Vi ønsker å formidle det kristne budskapet og å utføre barmhjertighetsarbeid for – og sammen med – samene.

Foto: Aina Bye

Samenes venn

Vårt misjonsorgan utgis åtte ganger i året. Det kan du abonnere på eller lese på nett her.

Les bladet vårt

Radio DSF

Vår kristne lokalradio har sendinger på samisk og norsk i Indre Finnmark, med studio i Karasjok.

Lytt på nett her

 


 

Aktuelt

 • Landsmøte i Samemisjonen i Alta 2. - 4. oktober 2020

  Landsmøtet starter fredag 2. oktober kl. 11.00 og avsluttes med gudstjenester i Maze og Alta 4. oktober. Møtested ikke avklart, men vi kommer tilbake med opplysning om det så snart det er klart.
  Ankomst i løpet av dagen/ettermiddag til Alta torsdag 1. oktober. Avreise i løpet av søndag 4. oktober eller tidligere for de som ikke kan delta på hele møtet.01.07.2020

  SMITTEVERNVEILEDER for møter og sammenkomster i regi av Norges Samemisjon

  Aktuelle smitteverntiltak
  - God hygiene i befolkningen
  - Formålet med disse tiltakene er å redusere smitte ved hoste og via hender og gjenstander. Dette gjelder for hele befolkningen, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene er viktige gjennom hele utbruddet av covid-19, men spesielt når smitte er spredt i hele samfunnet (fase 3, 4 og 5)
  - Minst 1 meter avstand
  - Hyppig vask eller desinfeksjon av hendene.
  - Hyppig vask av gjenstander som berøres av mange.
  - Unngå å ta seg i ansiktet med hendene.
  - Unngå hosting på andre.
  - Ikke håndhils.
  - Unngå kyssing og klemming.02.06.2020

  Velkommen til kretsårsmøte i 20.-21 juni for Trøndelag krets!

  På grunn av utbruddet av covoid-19 måtte kretsmøtet i april utsettes. Myndighetene har nå fått kontroll over pandemien og tilrår at arrangement etter 15. juni kan arrangeres med inntil 200 personer. Styret i kretsen ser for seg et arrangement med rundt 50 deltagere og vil i nært samarbeid med Mjuklia Gjestegård legge til rette for et trygt og forsvarlig opphold.02.06.2020

  Ny daglig leder ansatt i Samemisjonen!

  Leif Halsos ble nylig ansatt som daglig leder i 100 % stilling og han vil tiltre 1. september i år. Han og familien er nå bosatt på Reipå i Meløy kommune i Nordland.
  Han var ansatt som barne- og ungdomsarbeider i Máze fra høsten 1983 fram til 1994. Familien bodde i Máze i ca. 10 år. Leif Halsos har også deltatt som forkynner på vinterstevnene i Kautokeino i en årrekke. Gjennom mange års virke i indre Finnmark har han lært å snakke samisk. Det vil være en styrke at den neste daglige leder kan kommunisere med samene på deres morsmål. Han kan også forkynne på samisk, men som han sier, vil han helst bruke tolk når en slik er tilstede. Han og kona har mange gode venner i det samiske og læstadianske miljøet i indre Finnmark og i Alta.
  Vi ønsker Leif Halsos velkommen som leder for Samemisjonen og ønsker Guds rike velsignelse over hans liv og virke!04.05.2020

  Omstillingsutvalgets rapport - Veien videre for Norges Samemisjon

  OUs anbefaling og LSs konklusjon er at en sammenslåing mellom Sarepta og Samemisjonen er veien å gå. Dette er omtrent to like store (små) organisasjoner i oppslutning og driftsbudsjett, ulike i alder, men samme grunnsyn, som vi tror vil gi en positiv effekt og utvidelse og styrking av misjonsarbeidet i Norge og i Sápmi.
  Vi skal fortsatt forkynne lov og evangelium – gudsfrykt, forsoningens budskap - Ordet om korset, budskapet om Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn – Guds lam, vår frelser.
  Vi tror også en sammenslåing med Misjon Sarepta vil kunne gi en synergieffekt med en positiv betydning også for bedehusvennene, forsamlinger og venneflokker rundt omkring i landet, og ellers tjene Guds rikes sak.04.04.2020

  Samemisjonens omstillingsarbeid

  Norges Samemisjon ble stiftet for å bringe Guds ord til det samiske folk på samenes eget språk. Dette tror vi best kan videreføres gjennom et samarbeid med Sarepta. Endelig vedtak om veivalg skal gjøres på Landsmøtet sommeren 2020.11.02.2020
 • Landsmøte i Norges Samemisjon i Alta 2. - 5. juli 2020 avlyst

  NORGES SAMEMISJON`S LANDSMØTE ER UTSATT
  På grunn av den usikre og uavklarte situasjonen i forbindelse med koronaviruset, har Landsstyret utsatt sommerens Landsmøte på ubestemt tid.
  Ny innkalling til Landsmøte blir utsendt når situasjonen tillater det.

  Kretsene bes likevel om å komme med sine forslag til kandidater til nytt Landsstyre, ny formannskandidat, treårsmelding samt evt. andre saker til behandling for å ha dette klart til det utsatte Landsmøtet.

  Mvh. Landsstyret for Norges Samemisjon


  31.01.2020

  Intensjonsavtale mellom Samemisjonen og Sarepta

  Det er to likeverdige organisasjoner med forskjellige ressurser som sammen vil styrke begges misjonsarbeid.
  Viser til artikler i Dagen den 22.01. og Vårt Land 23.01.20 om pågående omstillingsarbeid i Samemisjonen. Siden dette interne arbeidet er kommet for offentligheten vil jeg her gi en kort redegjørelse.28.01.2020

  Info om omlegging av økonomirutiner i NSM


  Som ett av flere tiltak for å forenkle og forbedre økonomistyringen og redusere kostnader, samt få en enklere og samlet oversikt over - og oppfølging av alle gaveinnbetalinger, har landsstyret vedtatt følgende i sak 5/19 pkt. 2 og 4:

  2) Landsstyret vedtar at antall bankkontoer i Samemisjonen reduseres, og at det kun er en felles gavekonto i NSM. Dette informeres om i Samenes Venn, på nettsiden og i kretsblader. Leirstedene beholder egne bankkonti inntil videre.

  4) Norges Samemisjon er èn organisasjon, med ett regnskap og ett felles organisasjonsnr. Kretsenes inntekter og utgifter fremkommer som avdelinger i NSMs ene regnskap. Landsstyret avlegger regnskapet og vedtar budsjettet for organisasjonen.
  01.11.2019

  Julesalg med bredt engasjement!

  Det årlige og julesalget i Trondheim går av stabelen lørdag 9. november. Hjelpere fra store deler av Trøndelag er da samlet for å tilby et et variert tilbud av varer, lotterier, måltider og ikke minst gode kristne møtepunkt.29.10.2019

  Minneord Magne Gamlemshaug

  Fredag 13. september kom meldingen om at Magne Gamlemshaug hadde sovnet inn. Jeg har lyst til å si som andre har sagt før meg: «Forfremmet til herligheten». Det er det som har skjedd med Magne nå, han er forfremmet til herligheten. Så får han være med å istemme lovsangen og lovprisningen til Jesus. «En evighet blir ei for lang til Ham å prise med vår sang».

  Sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell

  Søndag 11.august hadde vi sommergudstjeneste i Ifjordfjellet kapell. Vi var 24 sjeler samlet om Guds ord. Noen kom fra fjorden, noen fra fjellet og noen fra Tanaelvens bredder. Nils Borge Teigen forrettet og Klemet J.O. Hætta tolket til samisk.
  Det er godt å høre ordet om syndenes forlatelse.
  Foto: Charlotte Haslerud12.09.2019

Neste arrangementer