Norges Samemisjon

Vi ønsker å formidle det kristne budskapet og å utføre barmhjertighetsarbeid for – og sammen med – samene.

Foto: Aina Bye

Samenes venn

Vårt misjonsorgan utgis åtte ganger i året. Det kan du abonnere på eller lese på nett her.

Les bladet vårt

Radio DSF

Vår kristne lokalradio har sendinger på samisk og norsk i Indre Finnmark, med studio i Karasjok.

Lytt på nett her

Aktuelt

 • Serveringsbygget på Nordlys Misjonssenter

  Klart for sommermøter på Nordlys Misjonssenter

  Etter en lang sommer med "tørke" er det fint å samles igjen for høre Guds ord og oppleve godt åndelig fellesskap. Alt ligger godt til rette for å ta i mot både for dagsbesøk og overnatting. Årets talere under sommermøtene er Curt Westman og Kjell Dahlene.16.08.2018
  Verma bedehus (t.v.) og Øverdalen kyrkje (t.h.).

  Misjonsbasar på Verma bedehus

  Verma innst i Romsdalen er kjend for sine artsrike blomsterenger. Ei av blomane heiter Forglemmegei. Det er også namnet på samemisjonsforeininga i bygda ”Forglemmigei”. Det var desse misjonsvennene som heldt misjonsbasar laurdag 16. juni.02.07.2018
  Ein barnetrio deltok på Fagertundagen. Mikrofonen gjekk frå den eine til den andre, og jentene gjorde nok eit sterkt inntrykk på oss alle.

  Fagertundag 2018

  Årets Fagertun-dag blei arrangert samme helga som kretsmøtet. Folk frå bygdene omkring er flinke til å slutte opp om denne dagen, og det blei fullt hus med alle generasjonar til stades.02.07.2018
  Kapellet på Sennalandet/Aisaroaivi

  Sommerstevnene i Finnmark 2018

  Har du tenkt deg på sommerstevne i år? Vi trenger å høre Guds Ord også om sommeren! Møtene foregår på samisk og norsk. Se på oversiktene om det er et møte i nærheten deg. Velkommen til dere som er i områdene og skjøtter reinflokkene! Velkommen til dere som bor i områdene!11.06.2018
  Har du komme så langt, er du nesten framme ved målet.

  Nyrenovert leirplass klart for innrykk av årsmøtedeltakarar

  Årsmøtet er som eit lim som bind saman ein krets. Her møtest utsendingar frå ulike lag og møteplassar og vert kjende og utvekslar idear og erfaringar med kvarandre. Og viktigast er å saman vere med og verkeleggjere misjonens føremål. Det kristne felleskapet betyr og mykje på eit slikt stemne.06.06.2018
  Langs elva Virma i Lovozero ligger både fabrikker, blokker og boliger.

  Vekst og nye prosjekt ved Virma-elven

  Våren og sommeren har forlengst satt sitt preg på Kola. Langs elva Virma som svinger seg gjennom byen Lovozero, gror det også fram nye prosjekter. "Olgas systue" er etablert på nytt og holder til i en enebolig like ved den vakre elva.06.06.2018

  20-års jubileum ved Karalaks

  Karalaks er kortversjonen av navnet. Mange i hele landet, har et forhold til ungdomsshuset, leirstedet, soldatheimen og vandrerhjemmet Karalaks. Helgen 8.-10. juni feires 20-års jubileum med de nåværende eierne.04.06.2018
 • Utenfor Billefjord kapell 23. mai 2018

  Salmekveld i Indre Billefjord

  Den samiske sang- og salmeskatten er stor og mangfoldig. Mange av sangene er som i norsk tradisjon, oversatt fra annet språk enn morsmålet, men endel av salmene er opprinnelig skrevet på samisk. Melodiene kan variere fra sted til sted og må overføres til nye generasjoner. Det viktigste med en salmekveld er likevel salmenes innhold og oppbyggelsen.05.06.2018
  Et blomsterbed kan være et bilde på Guds mange menigheter her på jord.

  Velkommen til tradisjonsrike pinsestevne på Nordlys Misjonssenter

  Pinsen er den store misjonshøytiden. Kristenfolket samles mange steder til stevner på leirsteder og i andre forsamlingslokaler. Åndens komme, kirkens fødselsdag og misjonens oppstart skjedde i Jerusalem for snart 2000 år siden. På Nordlys Misjonssenter står planter av ulike slag i full blomst. Kom og hør! Kom og se!18.05.2018
  Omlag 30 personar deltok på misjonssamlinga på Fjordly ungdomssenter den 3. mai.

  Samemisjonen samlar mykje folk i Ytre Nordfjord

  Samemisjonen har frå lang tid tilbake hatt eit godt fotfeste i Ytre Nordfjord. Her har vore vekkjingar og levande trusformidling gjennom fleire organisasjonars arbeid. Det er gledeleg å sjå korleis også NSM sitt arbeid vert verdsatt og støtta av det lokale misjonsfolket.05.05.2018
  Alle dei frammøtte fekk smake av den gode jubileumskaka.

  Lokal jubileumsfeiring på Møre

  Landsstyrets oppfordring om å feire jubileet lokalt vart laurdag 21. april følgd opp i Møre og Romsdal krets. Då blei det årlege Vårmøtet arrangert i misjonsbygda Innfjorden i Rauma med preg av at organisasjonen er 130 år.25.04.2018
  Egersund Musikklag deltok med variert sang og musikk under årets kretsmøte på Nærbø.

  Stavanger krets hegner om sitt leirarbeid

  En krets med et bredt og allsidig arbeid hadde sitt årsmøte på Nærbø bedehus den 14. april. Både barn og voksne deltok. Under årsmøtesamtalen stod satsingen på de unge sentralt. I forkynnelsen var det fokus på Paulus' tjenersinn.30.04.2018

Neste arrangementer